Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Keskusvaalilautakunnan teknisen henkilöstön valinta eduskuntavaaleihin 2023

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta on valinnut sihteerikseen hallintojohtaja Sari Linturi-Sahlmanin vaalikaudelle 2021-2025. Kangasniemen keskusvaalilautakunta on aikaisemmin valinnut myös kaksi teknistä sihteeriä. Vuoden 2022 aluevaaleissa tehtävässä toimi ICT-​suunnittelija Henri Laitinen ja palveluneuvoja Päivi Hokkanen. Tehtävästä maksettava korvaus on määritelty hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalitalutakunta valitsee itselleen eduskuntavaaleissa tarvittavaan tekniseen henkilöstöön ICT-suunnittelija Henri Laitisen ja palveluneuvoja Päivi Hokkasen.

Päätös

Päivi Hokkanen ja Henri Laitinen ilmoittivat olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Päivi Hokkanen, Henri Laitinen