Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Keskusvaalilautakunnan kokousten aikataulu eduskuntavaaleissa 2023

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 123 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulua määrittää kuitenkin osittain vaalilaki, jossa on määrätty tiettyjen vaalien järjestämisen määräaikoihin liittyvien kokousten ajankohdat. Muutoin keskusvaalilautakunnan kokoukset järjestetään keskusvaalilautakunnan itsensä harkitsemina ajankohtina.

Keskusvaalilautakunnan tulevien kokousten aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa:

perjantai 31.3.2023 klo 19:00: Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa myös muina aikoina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee kokousaikataulun tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.