Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Keskusvaalilautakunnan järjestäytyminen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Vaalien toimittamisesta kunnassa vaaliviranomaisena vastaa kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunnassa on viisi varsinaista jäsentä sekä viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varsinaisen jäsenen estyessä varajäsenet astuvat tämän sijaan kutsumisjärjestyksessä. (VaaliL §14)

Kunnanvaltuusto on 23.8.2021 § 44 nimennyt keskusvaalilautakunnan varsinaiset sekä varajäsenet kutsumisjärjestyksessä valtuustokaudelle 2021-2025. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano on: puheenjohtaja Taru Juntunen,​ varapuheenjohtaja Heikki Linnera, jäsenet Sari Niemi, Tapio Viljanen ja Marjo Heikkinen. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Päivi Hokkanen,​ Marjo Kemppainen, Eetu Lahikainen. Sirpa Tarvonen ja Marja-Leena Laitinen. Sirpa Tarvonen on valittu keskusvaalilautakunnan varajäseneksi kunnanvaltuustossa 29.8.2022 § 48.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee kunnanvaltuuston asettamispäätöksen ja vaalilain §14 edellytykset keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuudelle sekä kutsumisjärjestyksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.