Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. Keskusvaalilautakunnan on päätettävä mahdollisista valmistavista toimenpiteistä ennen kaikkea sen perusteella, kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja keskusvaalilautakunnalle saapuu. Jos tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja on odotettavissa vähän, voi päätösvaltainen keskusvaalilautakunta itse tarkastaa kaikki asiakirjat yhdessä tai useammassa kokouksessa. 

Jos taas tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja tulee runsaasti, keskusvaalilautakunta voi päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten lautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan on tällöin huolehdittava tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Vähintään kahden henkilön on oltava samanaikaisesti paikalla aina kun ennakkoäänestysasiakirjoja käsitellään.

Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset, keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Keskusvaalilautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Valmistava tarkastus on tärkeää, koska tällöin on mahdollista toimittaa väärään osoitteeseen tulleet asiakirjat määräajassa oikeaan osoitteeseen.

Tällä päätöksellä keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin sekä teknisen henkilöstön tarkistamaan lähetekirjeet heti niiden saavuttua. Tärkeintä on varmistaa, että ne on lähetetty oikeaan osoitteeseen. Lisäksi on hyvä tarkistaa ennakkoäänestyspaikka (yleinen ennakkoäänestyspaikka/laitos/muu) niiden lähetekirjeiden osalta, joissa ei ole ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijan toimesta koneellisesti tehtyä kuittausmerkintää. Äänestysmerkintä voidaan tehdä tarkistuksen yhteydessä niistä äänioikeusrekisteriin. Muilta osin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus suoritetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää, että vähintään kahden henkilön ollessa samanaikaisesti paikalla, keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä teknisen henkilöstön kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen alustavan tarkastuksen siten, että he tarkistavat lähetekirjeistä heti niiden saavuttua, että ne on lähetetty oikeaan osoitteeseen. Jos lähetekirje on toimitettu väärään paikkaan, on se viipymättä toimitettava oikeaan osoitteeseen. Lisäksi tarkastetaan ennakkoäänestyspaikka (yleinen ennakkoäänestyspaikka/laitos/muu) niiden lähetekirjeiden osalta, joissa ei ole ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijan koneellisesti tehtyä kuittausmerkintää. Äänestysmerkintä tehdään niistä äänioikeusrekisteriin.  Muilta osin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus suoritetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.