Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Eduskuntavaalien 2023 yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa huolehtii vaalitoimitsijat. Keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ei saa olla eduskuntavaalien ehdokas eikä hänen puolisonsa,​ lapsensa,​ sisaruksensa eikä vanhempansa. Ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää,​ että ennakkoäänestykseen palkataan kaksi vaalitoimitsijaa ja varallaolo sekä taukojen tuuraus hoidetaan kunnan henkilöstön toimesta. Keskusvaalilautakunta päättää valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin päättämään vaalien toimittamiseksi tarpeellisesta henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja muista työnantajan päätösvaltaan kuuluvista asioista sekä vaalien toimittamiseksi tarpeellisista sopimuksista ja muista sitoumuksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.