Keskusvaalilautakunta, kokous 25.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Eduskuntavaaleja 2023 koskeva kuulutus

KNGDno-2022-253

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 67 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Ilmoituksessa on mainittava vaalien ajankohta sekä äänestysalueiden äänestyspaikat. Samalla on saatettava tiedoksi kunnan ennakkoäänestyspaikat. Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

Vaalilain 49 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa,​ jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu,​ sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta käsittelee ja hyväksyy kuulutuksen sisällön ja julkaisee kuulutuksen kunnan verkkosivuilla, ilmoitustaululla sekä kunnallislehdessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.