Keskusvaalilautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Uusien varavaltuutettujen määrääminen

KNGDno-2017-64

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 93 §:n mukaisesti valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 17 §:ssä säädetään.

Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.

Kuntalain 17 § Varavaltuutetut:

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Kangasniemen kunnan luottamustehtävistä on valtuuston päätöksillä myönnetty eroja siten, että kokomuuksen ja KD:n vaaliliitosta sekä Vihreiden liitosta puuttuu varajäseniä. Valtuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään tarvittavan määrä uusia varavaltuutettuja kuluvalle valtuustokaudelle 2017-2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, taruj@wippies.fi

Keskusvaalilautakunta määrää, että Kangasniemen kunnanvaltuuston varajäseniksi kuluvalle valtuustokaudelle 2017-2021 määrätään seuraavat henkilöt:

Janne Kankkunen, KOK (II varavaltuutettu KOK+KD vaaliliitto)

Jari Lindgren, VIHR (II varavaltuutettu VIHR)

Hanna Lamminen, VIHR (III varavaltuutettu VIHR)

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

uudet varavaltuutetut, palkanlaskenta, kunnanvaltuusto

Käsitellyt asiat