Keskusvaalilautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä 20.9.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla keskusvaalilautakunnan sihteerin työhuoneessa.

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Rauni Pietarinen ja Tapio Viljanen.