Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kuntavaalien 2021 tuloksesta kuuluttaminen

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on julkaistava viipymättä kuulutus kuntavaalien tuloksesta siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta on kunnassa päätetty. Tämän kokouksen pöytäkirja on asetettava julkisesti nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Kuulutus kuntavaalien tuloksesta julkaistaan kunnan kotisivuilla sekä ilmoitustaululla. Tarkastettu keskusvaalilautakunnan pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville kunnan kotisivuille. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

istuva kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)