Keskusvaalilautakunta, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kuntavaalien 2021 äänten tarkastuslaskenta

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilautakuntien laskelmia vaalipäivän jälkeisenä päivänä eli maanantaina 14.6.2021 viimeistään klo 12 aloitettavassa kokouksessa. 

Keskusvaalilautakunta suorittaa tarkastuslaskennan, jossa lasketaan uudelleen vaalilautakunnan laskemat ehdokaskohtaiset äänet sekä vahvistetaan ehdotetut äänten hylkäykset hylkäysperusteittain ja tallennetaan tulokset vaalitietojärjestelmään. Mahdolliset tasatulosten arvonnat suoritetaan tulosten vahvistamiskokouksessa keskiviikkona 16.6.2021 klo 16:00 alkavassa kokouksessa.

Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput luetaan ehdokkaiden hyväksi ja mitkä jätetään mitättöminä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen. Tarkastuslaskennan yhteydessä keskusvaalilautakunnan on käytävä läpi vaalilautakunnan laatima vaalipöytäkirja liitteineen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalipäivän äänestyksessä annetut äänestysliput ja vaalilautakunnan laskelmat. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta.
Keskusvaalilautakunta laskee kunkin ehdokkaan hyväksi annetut hyväksytyt äänet yhteen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti vaalipäivän äänestyksessä annetut äänestysliput ja vaalilautakunnan laskelmat. Vaalipäivän ääntenlaskennasta ei löydetty virheitä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta. Keskusvaalilautakunta päätti, että 12 ääntä hylätään seuraavilla perusteilla:
1 äänestyslippua ei oltu leimattu
3 äänestyslipussa ehdokkaan numero oli merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa
5 äänestyslipussa oli äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä
3 äänestyslippu oli tyhjä

Keskusvaalilautakunta laski kunkin ehdokkaan hyväksi annetut hyväksytyt äänet yhteen. Keskusvaalilautakunta tallensi tarkastuslaskennan tulokset vaalitietojärjestelmään.

Keskusvaalilautakunta tarkasti vaalilautakunnan laatiman vaalipöytäkirjan liitteineen. Keskusvaalilautakunta pyytää vaalilautakunnalta täydennystä vaalipöytäkirjaan keskiviikkoon 16.6.2021 klo 16:00 mennessä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)