Keskusvaalilautakunta, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kuntavaalien 2021 äänestyslippujen sinetöinti

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Ennakkoäänet ja varsinaisena vaalipäivänä annetut äänet tulee säilyttää siihen saakka kunnes seuraavat kuntavaalit on toimitettu. Äänestysliput paketoidaan kestävään päällykseen ja arkistoidaan säilytettäväksi, kunnes vuoden 2025 kuntavaalit on toimitettu. Paketti sinetöidään ja säilytetään päätearkistossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta paketoi äänestysliput kaikkien keskusvaalilautakunnan jäsenten allekirjoituksilla varustetuilla sineteillä ja säilöö paketin Kunnantalon päätearkistoon.

Päätös

Keskusvaalilautakunta paketoi äänestysliput kaikkien keskusvaalilautakunnan jäsenten allekirjoituksilla varustetuilla sineteillä. Äänestyslippuja säilytetään Kunnantalon päätearkistossa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)