Keskusvaalilautakunta, kokous 14.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja painatus

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kun ehdokashakemusten käsittely on saatu päätökseen,​ laatii keskusvaalilautakunta ehdokaslistojen yhdistelmän vaalilain 41 § mukaisesti 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään klo 16 pidettävässä kokouksessa. Ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee samalle puolelle painettuna olla yhteinen otsikko sen selventämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu sekä puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat. Yhdistelmän tiedot ja ehdokkaiden henkilötunnukset tulee viedä valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin. Vahvistettu raportti ehdokaslistojen yhdistelmästä on pöytäkirjan liitteenä.

Vaalilain 44.3 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana. 

Sihteeri on lisäksi valmistellut ehdokaslistojen yhdistelmän painatusta ja ne tilataan PunaMusta Oy:ltä OM:n vaalimateriaalijärjestelmän kautta kokouksen jälkeen. Saadun tarjouksen perusteella julisteet ovat toimituksessa 21.5.2021, kun ne tilataan 17.5. mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän kokouksessa esiteltävässä muodossa. 

Keskusvaalilautakunta saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi vaalilain 44 §:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus, vaaliasiamiehet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)