Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 13.6.2021. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Rauni Salomaa ja Sari Niemi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)