Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kuntavaalien 2021 ennakkoäänten laskenta

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä pidettävässä kokouksessa, joka voidaan aloittaa aikaisintaan klo 15, ryhdyttävä tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia äänestyslippuja. Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoäänet klo 20 mennessä. Tulos pyritään tallentamaan vaalitietojärjestelmän tulospalveluun klo 19:30 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta laskee ennakkoäänet. Tulos tallennetaan vaalitietojärjestelmään.

Päätös

Laskettiin 1692 ääntä, joista hylättyjä ääniä 9 ja hyväksyttyjä ääniä 1683 kappaletta. Puheenjohtaja ja sihteeri tallensivat ennakkoäänestyksen tuloksen vaalitietojärjestelmään 18:53. Tallennusraportti on pöytäkirjan liitteenä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)