Keskusvaalilautakunta, kokous 11.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, Hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 11.6.2021. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana maanantaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Hokkanen ja Olavi Heikkala. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirja tarkistetaan sunnuntain 13.6.2021 kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)