Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ulkomainonta kuntavaaleissa 2021

KNGDno-2020-604

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 7. - 13.4.2021.

Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista eli 31.3.2021. Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen tietoon.

Kangasniemellä ulkomainonnan käytännönjärjestelyt on hoitanut puistopuutarhuri Ilkka Holma. Vaalimainosten vanerisia aluslevyjä on annettu puolueille ennen mainonnan alkamista varikolta. Levyjä on annettu 2 levyä/puolue/paikka. Levyjen hausta tulee sopia etukäteen Holman kanssa.

Kangasniemellä kunnan ylläpitämät vaalimainostelineet ovat sijainneet kunnantalon päädyssä, Otto Mannisen tie 2 sekä keskusparkkipaikalla, Keskustien ja Otto Mannisen tien risteyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta päättää, että kuntavaalien 2021 ulkomainonta on sallittua asemakaava-alueella vain vaalimainoksille osoitetuissa telineissä kunnantalon päädyssä, Otto Mannisen tie 2 ja keskusparkkipaikalla, Keskustien ja Otto Mannisen tien risteyksessä.

Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin aikaisintaan 31.3.2021. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.

Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä, ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan tekninen toimi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntavaalien siirrosta johtuen vaaliasiamiehille on 5.5.2021 lähetetyllä sähköpostilla ilmoitettu vaalimainonnasta seuraavasti:

"Tiedoksenne, että vaalien ulkomainonta voi alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5. Kunnan puutarhuri Ilkka Holma kuljettaa telineet paikoilleen maanantaina 17.5. Otto Mannisen tien laitaan kunnantalon kohdalle sekä keskusparkin kohdalle.

Kaksipuoleiset telineet, 2 paikkaa per puolue, kuten aikaisemmissakin vaaleissa.

Holman Ilkka kertoi lisäksi, että telineisiin laitettavat taustalevyt mainoksille ovat jo varikolta noudettavissa vaikka heti. Soitathan hänelle ennen kuin menet niitä noutamaan, p. 0400 516944."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)