Keskusvaalilautakunta, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmää varten

KNGDno-2020-604

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vaalilain 37 §:n 1 ja 2 momentit ehdokkaiden järjestyksen määräämisestä kuuluu seuraavasti:

”Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten.

Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:

1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.”

Määräajassa ehdokashakemuksen jättivät seuraavat puolueet:

Kansallinen Kokoomus r.p.
Sininen Tulevaisuus r.p.
Suomen keskusta r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP
Perussuomalaiset r.p.
Vihreä liitto r.p.

Vaaliliitosta ei tehty ilmoitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Juntunen, juntutar266@gmail.com

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä.

Päätös

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ehdokaslistojen yhdistelmäluonnos liitteenä.

Tiedoksi

vaaliasiamiehet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)