Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 VPL ja SHL SOTE -kuljetusten järjestäminen 2019

KNGDno-2019-790

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto on ottanut kantaa v. 2019 SHL ja VPL mukaisten Essote kuljetusten järjestämiseen Sansia Oy:n järjestämänä.  Neuvoston kokouksissa kuljetusjärjestelyistä on noussut keskustelua.

Sansia Oy:n sopimusluonnokseen perustuen on olettamus, että sopimuskausi päättyy vuoden 2021 loppuun. Sopimusluonnoksessa on maininta  2 optiovuoden käyttömahdollisuudesta. Ensimmäinen optiovuosi on 1.10.2021 - 30.9.2021. Essote Ky:n tila- ja tukipalvelut oletettavasti valmistelevat optiovuoden käyttämistä. On myös oletus, että Essote Ky:n kuljetuspalvelut tulevat kysymään Kangasniemen kunnalta lausuntoa optiovuoden käyttämisestä ja Sansia kuljetusten jatkumisesta. 

Esityslistan lähettämiseen mennessä ei Esssote Ky:n kuljetuspalveluista ole saatu vastausta sopimuksen päättymisestä ja optiokauden valmistelusta. Asia kuitenkin selviää neuvoston kokoukseen mennessä ja kokoukseen on kutsuttu Essoten tila- ja tukipalveluista logistiikkapäällikkö Markku Pulkkinen ja Arja Brotkin esittelemään sopimukseen liittyvia asioita ja määräaikoja.   

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee Sansia Oy:n Matkojenjärjestämiskeskuksen (MYK) välittämien vammaispalvelu,- sosiaalihuolto- ja erityishuoltolain mukaisten kuljetusten, sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakujetusten järjestämisestä ja sopimuksen jatkumisesta ensimmäisen optiovuoden ajan.  Keskustelussa on hyvä huomioida seuraavia näkökulmia: 

  • Kunnan ja autoilijoiden resurssit järjestää toiminta omana toimintana sopimuskauden jälkeen, hyödyt ja haitat
  • Sopimuksen jatkuminen 1 optiovuoden yli, hyödyt ja haitat
  • Asiakasnäkökulma, asiakkiden tyytyväisyys nykyiseen palveluun, palvelun joustavuus,
  • Elinkeinon harjoittamisen näkökulma ja kunnan kokonaiskustannusten saama hyöty
  • Onko suoritettu palvelun käyttäjille kyselyjä ja onko muuta tilastollista tietoa toiminnan järjestämisestä

Esityslistan liitteenä lähetetään edelleen v. 2019 liitteenä ollut sopimusluonnos asian käsittelyn tueksi. 

kokoukseen mennessä Essote Ky:n tila ja tukipalvelut ovat lähettäneet kyselyn kunnille optiovuosien käyttämisestä. Kirje ja neuvoston puheenjohtaja Pirjo Laitisen laatima vastaus esityslistan liitteenä. Kyselyn vastausaika on kiirreellinen 3.6.2021 mennessä.  

Päätösehdotus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee kokouksessa antamastaan lausunnosta,  mahdollisesta kuljetussopimuksen jatkamisesta 2 optiovuodella tai Kangasniemen kunnan irtautumisesta sopimuskauden päättyessä yhteisestä kuljetussopimuksesta. Neuvoston kannanotto asiaan toimitetaan kunnanhallituksen valmistelun ja päätöksenteon tueksi sekä lähetetään Essote Ky:n tila- ja tukipalveluihin tiedoksi.  

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi annetun lausunnon.