Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetetty postitse 31.5.2021

Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen. 

---

Kokouksessa vierailee klo 10.15 Teija Räihä, klo 11.30 Essote Ky terveyspaleluiden johtaja Santeri Seppälä klo 12.00 Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Niina  Kaukonen ja 13.15 Arja Brotkin ja Markku Pulkkinen (mikäli asia saadaan järjestettyä kokoukseeen mennessä.)

 

 

 

Päätösehdotus

1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi ja merkitään vierailut tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että vierailuihin on tullut muutoksia.