Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 7.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vanhus- ja vammaisneuvoston toiminta kaudella 2023

KNGDno-2022-457

Kuvaus

Vanhus- ja vammmaisneuvosto suunnittelee tulevan toimintakautensa. Kokousten määrä on vakiintunut 5-6 kokoukseen vuodessa. Neuvosto osallistuu aktiivisesti kaikkiin niihin työryhmiin joihin neuvoston edustusta on pyydetty. Työryhmiin valitaan jäsenet neuvoston keskuudesta. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on valittu hyvinvointialueiden neuvostoihin edustajat. Seudullisten neuvostojen edustajat tuovat kokouksiin tietoa hyvinvointialueella tapahtuvasta toiminnasta. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on edustaja kunnanvaltuuston kokouksissa. Neuvosto voi tehdä aloitteita kunnanhalitukselle, joka voi halutessaan siirtää asiat valmisteltaviksi. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu mahdollisuuksien mukaan VM:n avoimenhallinnon vapaisiin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin, näitä ovat mm. vanhus- ja vammaisneuvostopäivät, avoimen hallinnon ikäystävälliset tapahtumat ym. valtakunnalliset live lähetykset. Neuvoston jäsenille osallistuminen on vapaaehtoista, eikä osallistumisesta korvata kustannuksia. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto voi vieraille eri kohteissa ja kokouksia voidaan järjestää tarpeen mukaan eri paikoissa. Korona-aika on rajoittanut vierailuja. Neuvoston kokouksouksissa on kuulutu eri alojen asiantuntijoita.  

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee miten toimitaa voisi kehittää ja onko tarvetta ottaa esim. yhteistyön kehittäminen muiden neuvostojen kanssa ensi vuoden painopistealueeksi. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli omasta toiminnastaan tulevalle kaudelle.

  • Tulevaisuus kotona- hankkeen myötä esille nousi Eloisan hankkeista tiedottaminen. Sovittiin että ensivuoden puolella eri hankeryhmäien kanssa tehdään yhteistyötä siten, että neuvosto järjestää yleisölle avoimen tapahtuman, jossa hankkeiden sisältöä tiedotetaan kunnan ikääntyvälle väestölle ja kerrotaan miten hankkeet vaikuttavat ikäihmisten elämään. Tapahtuman järjestämisestä keskustellaan kirjaston johtaja Sari Tullan kanssa. Hankkeen esittelymateriaali on pöytäkirjan liitteenä.
  • Miten vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu vanhustenviikon tapahtumaan, voisikoedellä kerrottu olla osa vanhustenviikkoa syksyllä? keskusteltiin myös ikämessuista ja pohdittiin voisiko kuntaan järjestää eritahojen kanssa yhdessä ns. ikämessut?
  • Vanhus- ja vammaisneuvosto lähentää yhteistyötään Etelä-Savon kuntien neuvostojen kanssa. Keskusteltiin tarpeesta kokoontua puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja seudullisten neuvostojen edustajien kanssa. Pohdittiin alustavaa mahdollisuutta järjestää neuvostojen puheenjohtajien tapaaminen Kangasniemellä. 
  • Vanhus- ja vammaisneuvostolle on tullut toimivomuksia järjestää avoin kokous, johon kuntaliaislla on mahdollisuus tulla seuraamaan. Neuvosto päätti, että yksi kokous vuodessa pidetään avoimena kokouksena. Aikataulusta keskustellaan myöhemmin.