Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 27.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Seudullisen vanhusneuvoston toiminta

KNGDno-2018-165

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Essote Ky:n alueellinen vanhusneuvosto on pitänyt toimikautensa viimeisen kokouksen. 

Päätösehdotus

Neuvosto merkitsee seudullisen neuvoston pöytäkirjan tiedokseen. Pöytäkirjan liitteet esitetään kokouksessa.

Päätös

Neuvosto hyväksyi ehdotuksen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)