Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 27.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Esityslista on lähetetty postitse 10.8.2021

Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen. 

Neuvosto käsittelee kokouksessaan mm. 

Lausunnon antamismahdollisuus luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Lakiluonnos on erittäin vaativa ja edellyttää substanssin syvällistä tuntemista siltä joka pystyy pyydetyn lausunnon antamaan. Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto toteaa annettuja lausuntoja (esityslista vaiheessa 6 lausuntoa) ja pohtii oman lausunnon antamista kokouksessaan. 

---

Kunnanhallitus tulee kokouksessaan 30.8. valitsemaan uuden edustajan Vanhus- ja vammaisneuvostoon. Samassa kokouksessa kunnhallitus käynnistää uuden neuvoston nimeämisprosessin, jolloin uusi neuvosto nimetään syksyn 2021 aikana. Uuden neuvoston toimikausi alkaa 1.11.2021. 

 

 

Päätösehdotus

1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi. 

3. neuvosto merkitsee tiedokseen esitetyt asiat. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)