Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 27.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelma vuoteen 2030

KNGDno-2018-165

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialue vastaa hyvinvointipalvelujen järjestäjänä tulevassa järjestämissuunnitelmassaan ikääntyvän väestön palvelukokonaisuuksien suunnittelusta ja seuraa palvelukokonaisuuksien laatua, vaikuttavuutta sekä kustannuksia.

Sote-uudistuksen myötä tulevat hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä. Vastuu sote-palvelujen järjestämisestä tulee siirtymään kunnilta hyvinvointialueille. Lisäksi järjestäjä vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeen seurannasta ja raportoinnista sekä ennakoi palvelujen kysyntää.

Nyt laadittu ikäohjelma asettaa kehittämistavoitteet sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savon ikäohjelma kannustaa mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Ikäohjelman tavoitteena on myös parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää.

Kangasniemen vanhus-ja vammaisneuvosto on ollut osallisena seudullisen ikääntyvän ohjelman laatimisessa ja tutustuu luonnokseen. Luonnoksesta voidaan antaa lausunto Päivi Meskanen Ohjaaja, Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerille toimitettavaksi eteenpäin.

 

Päätösehdotus

Neuvosto tutustuu Ikäohjelma luonnokseen ja antaa halutessaan luonnoksesta lausunnon Ikäohjelman hyväksymisestä. 

Päätös

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto haluaa lausunnossaan kiinnittää huomiota siihen, että ikäohjelman palvelut ja tavoitteet tulee turvata pienissä kunnissa ja varata riittäväti resursseja myös lähipalveluiden turvaamiseen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)