Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 2.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muut asiat

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat asiat. 

1. Kunnan tasa-arvo suunnitelman hyväksyminen. Kunnahallitus on kokouksessaan 16.5.2022 § 123 hyväksynyt kokouksen oheismateriaalina olevan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelman. 

2. Ikäihmisten Tarinatupa hankkeen ohjausryhmä 19.5.2022 terveiset.

3. Eduskunnan Ikäverkoston tapaaminen Teams ympäristössä 23.5.2022 

4. Kunnan hallintosäännön voimaantulo 1.6.2022 (luettavissa kunnan verkkosivuilla) 

5. seudullisen vanhusneuvoston jäsenten valinta ja seudullisen vammaisneuvoston jäsenten valinta sekä eläkeläisneuvottelukunnan valinta. Ote liitteenä. 

 

 

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee esitetyt asiat tiedokseen. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee esitetyt asiat tiedokseen. 

Kohdasta 1. neuvosto esittää toivomuksen, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaan liittyvät asiat on hyvä saada laajenemaan koko kunnan alueelle ja kaikkiin palveluihin.