Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ympäristön esteettömyys ja asiointia helpottavat toiminnot

KNGDno-2022-318

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto toimii aktiivisesti siten, että neuvosto kiinnittää ympäristössä huomioita niihin seikkoihin ja asioihin jotka vaikuttavat ikääntyvän tai vammaisen henkilön elämiseen ja asumiseen. Myös ympäristöä koskeviin suunnitelmiin osallistuminen ja lausuntojen antaminen em. asioista ovat vanhus- ja vammaisneuvoston perustoimintaa. Vanhus- ja vammaisneuvsto haluaa edistää esteettömän ympäristön toteutumisessa.

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Se merkitsee palvelujen saavutettavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Siinä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Esteettömyydessä on yksinkertaisesti kyse ihmisten moninaisuuden huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät kaikki.

Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita tilojen käyttäjiä. Esimerkiksi tavaroiden kuljettaminen, siivous ja tilojen huolto helpottuvat, kun ei ole kynnyksiä, portaita tai jyrkkiä luiskia. Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, kyse on hyvästä suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamista. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Esteettömässä ympäristössä tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia.

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloitteesta on saatu paljon parannuksia mm.kirjaston alueen paikoitusjärjestelyt ovat parantuneet, kunnatalon pääovet ovat sähköistetty ja kirkon remontin yhteydessä neuvoston näkulmiin kiinnitettiin huomioita. Edelleen aloitteista on käsittelemättä aloite Kangasniemi salin istuimien muuttamisesta ossittain invapaikoiksi. Kunnan liikelaitoksia Vanhus- ja vammaiseuvosto lähestyi elinkeinotoimen avulla päättäessään kokouksessaan 2018 § 12 lähettää liitteenä olevan kirjeen kunnan yrityksille ja yhteisöille. Kirje lähetettiin paikkakunnan 77 yhteisöön. Sähköiset ovet ovat tuoneet helpotusta liikkumiseen monessa yrityksessä. Edelleen kävelykepeille ja kyynärsauvoille toivottaisiin paremmin kiinnikkeitä kassan yhteyteen. 

Uutena asiana on tullut istuimien lisääminen kaupan käytäville siten, että liikuntavaikeuksinen pystyy levähtämään kauppakierroksen aikana. Monelle ikäihmiselle kaupassa käynti on raskas kokemus fyysisesti, mutta taas ehkä päivän ainoa sosiaalinen tapahtuma. Tarkoitus ei ole, että kauppaan pysähdyttäisiin ja istuttaisiin määräämättömäksi ajaksi, vaan että kaupassa asiointia voisi jaksottaa ja välillä voisi istahtää hetkeksi levähtämään.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Aalto, harri.i.aalto@gmail.com

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee esteettömyydestä ja laatii tarvittaessa kokouksessa päätösehdotuksen. 

Päätös

Ennen päätöksentekoa vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli asioista ja toteaa päätöksessään seuraavia esteettömyyteen vaikuttavia asioita:

  • Tiedottamisen selkeys. Tiedotteiden asettaminen myös pyörätuolilla liikkuvien  korkeudelle. Esim. Essoten sisäänkäynti, myös kunnantalolla yms., etenkin, kun ilmoituksia on paljon tulee keskeiset ilmoitukset kiinnittää siten, että myös istumassa oleva voi lukea tiedotteet esteettömästi. 
  • Kangasniemi saliin yläpenkkiriville pitäsi tehdä invapaikat ja istumaan asettautumiseen tuki tai kaide rivin päätyyn.Jos saliin tullaan keittiön kautta, vaatii salin raskasovi avustamista ja erillisen kynnykseasettamista invamopolle tai pyörätuolillen. Rappuihin (askelmanreunateippaus) uudet huomioteipit, ja mielellään kaide tai tuki penkkirivin päähän..
  • Simo Hokkanen toi malliksi kiviä Propulantieltä. Kivet ovat kunnan ajamasta uudesta päällysteestä ja siinä on suuria ja teräviä kiviä. Tämänkokoisen kivimurskan päällä ei pysty työntämään pyörätuolia, työntämään rollaattoria, ajamaan polkupyörällä tai muutoin kulkemaan. Neuvosto toivoo, että kunta huomioisi myös liikuntaesten liikkuminen kunnan ylläpitämillä katualueilla ja suhteuttaisi käyttämänsä sepelin koon käyttäjien tarpeeseen.
  • Kauppoihin ja liikelaitoksiin toivotaan jakkaraa tai muuta istuinta, jossa voi kauppareissuilla huokaista. Lisäksi toivotaan asiointiin tarkoitettuja pyörätuoleja ja rollaattoreja, joita asiakkaat voivat lainata asiointinsa ajaksi.

Tämän pykälän ote viedään Kangasniemen Kunnallislehteen ja pyydetään päätoimittaja Kalevi Tiitistä uutisoimaan vanhus- ja vammaisneuvoston käsittelemistä esteellisyys asioista.

Tiedoksi

kunnanhallitus, elinkeinotoimi