Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköpostilla liitteineen 15.08.2022. Tarvittaessa esityslista tulostetaan paperisena kokoukseen. Kokouksesta on ilmoitettu tekstiviestillä 15.08.2022 ja lähetetty esityslista postissa 15.8.2022 kokoukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä. Huom. kokousaika klo 15.00 ja paikka Vanhustentalosäätiön kota, Kankaistentie 1. 

Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen.

 

Kokouksen alussa kuullaan Essote Ky:n tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Marjaana Sävilammen näkemys Essote Ky:n palveluista  tarkastuslautakunnan kertomuksen kautta. 

 

Päätösehdotus

1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi. 

 

 

 

Päätös

Marjaana Sävilammi kertoi Essoten tarkastuslautakunnan huomioita: 

  • Nettokustannukset ovat jyrkässä nousussa, kustannusrakenteeseen vaikuttavat tulevaisuudessä tulevat palkkaratkaisut ja palkkojen harmonisointi
  • Kangasniemen kunnan terveydenhuollon menot ovat 27 mil€ ja samalla tasolla vastaaavankokoisten kuntien kanssa. 
  • Hyvinvointialueelle siirtyminen voi viedä palveluita pois pieniltä kunnilta. Kangasniemen hyvinvointikeskusken palvelut on pystytty toteuttamaan kustannustehokkaasti. Palvelu on laadukasta.
  • Uhkana on, että tulevaisuudessa toimintaa on sopeutettava niukkeneviin resursseihin.
  • Essoten tarkastulautakunta tekee viimeisen tarkastuskertomuksen. Essoten tarkastuslautakunnan esiinnostamiia asioita toivotaan siirrettävän myös hyvinvointialueelle. Esim. palveluiden alueellinen tarkastelu toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Se osoitti Kangasniemen osalta, että sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee samanpäivän aikana, lääkäripalveluissa on ollut vajetta ja hammashoidon hoitoonpääsy on Kangasniemen osalla erityisen heikkoa. 
  • Erikoissairaanhoidon ylijäämä ja kalliin hoidon tasausjärjestelmä.

Neuvosto kuuli Marjaana Sävilammea kokouksen alussa ja Sävilammi poistui kokouksesta 15.45,

---

Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyi ehdotuksen.