Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 25.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ikäihmisiin ja vammaisiin kohdistuvien palveluiden saatavuus / hoitovelan purkaminen ja ennaltaehkäisevä neuvolatoiminta

KNGDno-2022-319

Valmistelija

  • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu Essote Ky:n arviointikkertomukseen joka on Essote Kyn tarkastuslautakunnan laatima kertomus tarkastuslautakunnan huomioita Essote Ky:n palveluiden tuottamisessa. Neuvosto on huolissaan koronan aiheuttmasta hoitovelan kasvusta ja Kangasniemellä saatavista lähipalveluista. Tarkastuskesrtomus osoittaa, ettei kaikkia asetettuja tavoitteita ole saavutettu v. 2021 vaan jopa tunnusluvut osoittavat palveluiden saatavuuden ja kääntyneen laskuun. On selvää, että Essotella on haasteita tuottaa palveluita ennen koronaa olleella tasolla, mutta kangasiemeläiset ikä-ihmiset ja vammaiset tarvitsevat välitöntä laadukasta palvelua ilman pitkiä jonoja ja hoitoon tai tutkimukseen pääsyaikoja. 

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto pyytää Essotentarkastuslautakunnan puheenjohtja Marjaana Sävilammea kertomaan tarkastuslautakunnan tekemistä huomioista tarkemmin. 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Aalto, harri.i.aalto@gmail.com

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee mm. hoitovelan purkamiseen liittyvistä asioista ja hoitoon tai tutkimuksiin pääsyn priorisoinnin tarpeesta ja vaikutuksista ja laatii päätösehdotuksen kokouksessa. 

Päätös

Neuvosto keskusteii ennen päätöksentekoa seuraavista asioita, jotka haluttiin myös kirjata pöytäkirjaan:

  • Puheenjohtaja Harri Aalto esitteli vanhusneuvolatoimintaan liittyvän aloitteen ja kannusti neuvostoa tukemaan aloitetta 10740.
  • Kirsi Laitinen toi esille, että Kangasniemen kunnassa on ikäihmisille järjestetty neuvolatoimintaa jo-90 luvulla ja toiminnasta saatiin erinomaisia tuloksia. Neuvolatoiminta lopetettiin taloudellisista syistä.

Hoitovelan purku: hyvä palvelu edellyttää lisää resursseja hoitopuolelle, hoitajia on avopuolella liian vähän  Paikkakunnan väki saa hyvää palvelua koska henkilökunta joustaa. Lääkäriaikaa on vaikea saada.. Hammaspuolelle hoitoonpääsy on kuntalaisille vaikeaa. 

Kotihoito: Pitäjille ei saada kotipalvelua, jolloin ikäihmiset tarvitsevat kodin keskustasta. Kotihoidossa on jatkuva resurssipula. Kotihoidonväki alkaa väsyä. Hoitajien pitovoimaa pitäsi lisätä ja yleisesti saada lisää resursseja kotihoitoon.Kotihoidossa käytetään paljon eläkeläisiä ja vuokratyövoimaa. 

Päätöksenään vanhus- ja vammaisneuvosto esittää kunnanhallitukselle toivomuksen, että kunta kiinnittää Essoten ja tulevan hyvinvoinnin palveluihin erityistä huomiota ja pyrkisi vaikuttamaan niin, että avopuolen sairaanhoidossa resurssit olisivat riittäviä. Lisäksi toivotaan kunnan vaativan, että hyvinvointikeskuksen palvelut säilyvät jatkossakin. Neuvosto muistuttaa, että hyvinvointikeskuksen toiminta on taloudellista.Lisäksi pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota hammashuollon palveluihin ja kotipalvelun resurssien riittävyyteen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto lähettää tästä päätöksestään otteen seudulliseen vanhusneuvostoon.