Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti yleisötilaisuutena virtuaaliosallistumisen valtakunnalliseen  Vanhusneuvosto päivät 2022- tapahtumaan  Kangasniemi salissa. 

 

Eläkeliitto järjestää: Vanhusneuvosto -ikääntyneiden oikeuksien puolustaja Eläkeliiton valtakunnallinen vanhusneuvostokoulutus järjestetään verkossa keskiviikkona 30.11.2022 klo 10-12.00.

Ohjelma esityslitan liitteenä.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 7.11.2022 käsitellyt

§ 256 Kuntalaisten tasapuolinen ja tasa-arvoinen osallistaminen asuinalueesta riippumatta, merkitsi tiedokseen 14.10.2022 Sivistyslautakunnan päätöksen: 

Esittelijä Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi : 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi selvittää yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa, miten ikääntyvän väestön sijoittumista ja palvelutarpeita olisi mahdollista selvittää, ja millaisia hankerahoituksia on saatavilla esimerkiksi etsivän vanhustyön toteuttamiseksi. Selvitys toteutetaan vuoden 2023 aikana.

 

§ 257 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, merkitsi tiedokseen 14.10.2022 Sivistyslautakunnan päätöksen: 

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää, että sivistys- ja hyvinvointitoimi ryhtyy valmistelemaan suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseksi. Suunnitelman laatiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tulevalla hyvinvointialueella ikääntyneen väestön asioista vastaavien toimijoiden kanssa sekä ikääntyneen väestön osallistamista. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta edellyttää, että suunnitelma valmistuu vuoden 2023 aikana.

§ 258 Hyvinvointialueen vanhusneuvoston edustajan ero ja uuden edustajan valinta, sekä Hyvinvointialueen vammaisneuvoston edustajan ero ja uuden edustajan valinta

Kunnahallitus päättää

  • vahvistaa Simo Hokkasen eronpyynnön seudullisen vammaisneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Simo Hokkasen tilalle Pirjo Laitisen seudulliseen hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.
  • vahvistaa Kirsti Lähteenmäen eronpyynnön seudullisen vanhusneuvoston jäsenyydestä ja valitsee Kirsti Lähteenmäen tilalle seudulliseen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon Pirjo Laitisen. 

Lisäksi kunnanhallitusta päättää vahvistaa osaltaan valinnat Kangasniemen vanhus-​ ja vammaisneuvoston edustajista

  • Hyvinvointialueen vanhusneuvostoon seuraavasti: Simo Hokkanen ja Pirjo Laitinen ja
  • Hyvinvointialueen vammaisneuvostoon seuraavasti: Kirsti Lähteenmäki ja Pirjo Laitinen.

Kunnanhallitus lähettää tiedon valinnoista hyvinvointialueen hallitukselle vahvistettavaksi ja edelleen tiedoksi hyvinvointialueen neuvostoille.   

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen Eläkeliiton järjestämän vanhusneuvostoille tarkoitetun koulutuksen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyt esille nostamistaan asioista.

 

 

Päätös

  • Neuvostolle on kaksi erillistä koulutus tilaisuutta: em. Eläkeliiton tilaisuus ja 12.12.2022 kello 9.00–12.30, Pikkuparlamentin auditorio Kalle Könkkölä -symposium: Vammaisten ihmisten pääsy oikeuksiinsa kriisitilanteissa. Molempiin järjestetään yhteinen seuranta mahdollisuus.  
  • Seudullisen vammaisneuvoston terveiset kokouksista Kirsti Lähteenmäki kertoi, mm. kuljetusasiat. VPL ja SHL kuljetukset ovat jatkossa hyvinvointialueen kilpailutettavia ja järjestämiä.  
  • Simo Hokkanen toi seudullisen vanhusneuvoston terveiset.
  • Keskusteltiin Puolakan rinteen opasteista. Korostetaan edelleen opasteiden tarpeellisuutta ja kiireyttä. 
  • Vieremän kunnan vierailu. Kevyenliikenteen väylään on saatu valtion rahaa, voisiko Kangasniemikin saada?
  • Lisäksi tuli toive päästä Anni ja Otto -laitokseen vierailulle? Asiaan selvitellään. 

Vanhus ja vammaisneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.