Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaaminen vammaispalveluissa / Etelä- Savon sopiva hanke, henkilökohtainen budjetointi

KNGDno-2021-23

Kuvaus

Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa sitä, että vammaiselle ihmiselle tehdään oma avun ja tuen suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, millaisia palveluja hän tarvitsee ja millä tavalla ne järjestetään. Suunnitelmassa tärkein on vammainen ihminen itse. Siksi hän on mukana suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä palveluja, joita juuri hän tarvitsee. Etelä-Savossa on käynnissä Sopiva - HENKILÖKOHTAISEN BUDJETOINNIN HANKE

Hankkeen tarkoitus on arvioida, miten henkilökohtainen budjetointi sopii ihmisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen ihmisen

  • Itsemääräämisoikeutta eli sitä, että hänellä on oikeus määrätä itseensä liittyvissä asioissa
  • Osallisuutta eli sitä, että hän on mukana ja saa vaikuttaa päätöksiin
  • Valinnanmahdollisuuksia palveluissa siten, että erilaisiin tarpeisiin on apua ja tukea aina tarjolla.

Sopiva -hankkeessa on kaksi osaa:

  • Alueellinen yhteiskehittäminen Etelä-Savossa
  • Valtakunnallinen yhteiskehittäminen koko Suomessa

Hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savossa. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti koko Suomeen yhteiset henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja toimintatavat eli yhteiset ohjeet. Hankkeessa myös arvioidaan, tarvitseeko lakiin tehdä muutoksia. Hankkeessa on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL.

Sopiva-hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin malli,

  • joka vastaa Etelä-Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin
  • jonka vaikutuksia ja kustannuksia voidaan tehokkaasti seurata sekä arvioida
  • joka on joustava
  • jonka kustannukset ovat sopivat
  • jota voi myöhemmin kehittää lisää

Lisäksi hankkeessa:

Kehitetään asiakastyötä ja jaetaan työtehtäviä henkilökohtaiseen budjetointiin sopiviksi.

Luodaan Etelä-Savon alueelle yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kesken. Heille tehdään yhteinen malli, jonka mukaan he yhteistyössä tarjoavat ja kehittävät palveluja. Tällä tavoin varmistetaan osaaminen henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämiseksi ja saadaan kaikki osallisiksi toimintaan

Tuotetaan tietoa

Yhdistetään alueellinen kehittämistyö osaksi valtakunnallista koko Suomen henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystyötä

SOPIVA -HANKKEESSA OVAT MUKANA

Tärkeimmät tekijät hankkeessa ovat Essote ja Vaalijala. Lisäksi mukana hankkeessa ovat myös:

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)

Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta

Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK)

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kukunori ry -Mikkelin seudun

Kehitysvammaisten tuki ry

Etelä-Savon CP-yhdistys ry

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke sai rahallista avustusta valtiolta 536 000 euroa vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Essoten ja Vaalijalan omavastuuosuus on yhteensä 134 000 euroa. Hankkeen kokonaiskulut ovat 670 000 euroa.

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen toteutumisesta vastaa hankepäällikkö Niina Helminen.

Hankkeessa työskentelevät:

Elisa de Boer, hankekoordinaattori, Essote

Hannele Muhonen, hankekoordinaattori, Essote

Mari Hytönen, hankekoordinaattori, Essote

Heidi Laurila, suunnittelija, Vaalijala

Päätösehdotus

Kangasniemen Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedokseen 14.1.2021 pidetyn SOPIVA- hankkeen työpajan tuotokset ja keskustelee siitä osallistuuko neuvosto jatkossa vastaavaan työpajaan. 

Päätös

Neuvosto haluaa jatkossakin osallistua henkilökohtaisen budjetoinnin työpajoihin. Sihteeri lähettää työpajakutsut sähköpostilla ja järjestää yhteisöllisen osallistumisen työpajoihin.