Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut asiat (1)

KNGDno-2021-38

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on osallistunut  Etelä-Savon ikääntyneiden palveluiden toiseen työpajaan 16.11.2020 maanantaina klo 13-15. Sähköisinä liitteinä on työpajan esitykset, koska liitteen koko on suuri ei liitettä tulosteta.

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston aloite Tehomet Areenan esteellisyyden poistamisesta ja muiden liikuntatilojen esteellisyyden tarkastukset on käsitelty sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Otteet tiedoksi.  

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee asiat tiedokseen. 

Päätös

Neuvosto hyväksyi ehdotuksen.