Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Lausunnon antaminen hallituksen esityksestä vanhusasiavaltuutettu laista

KNGDno-2020-582

Kuvaus

Oikeusministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta. lausuntopyyntö on osoitettu kunnille ja kunnissa pyydetään välittämään lausuntopyyntö kunnan vanhusneuvostolle.

Taustaa: 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen. Tavoitteeseen vastataan muun muassa perustamalla vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto.

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on luoda itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista laajasti kaikilla yhteiskuntasektoreilla ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Kyseessä olisi ikääntyneiden oikeuksia edistäviä ja valvovia viranomaisia ja muita toimijoita täydentävä viranomainen. Tavoitteena on välttää päällekkäisiä tehtäviä ja toimivaltuuksia muiden viranomaisten kanssa eikä esityksellä puututa olemassa olevien viranomaisten tehtäviin ja toimivaltuuksiin.

Vanhus- ja vammaisneuvoston oli tarkoitus antaa lausunto vuoden viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2020. Kokoontumisrajoitusten vahvistuessa ja korona epidemian pehennettua kokous peruttiin. Neuvoston sihteeri antoi lausunnon neuvoston puolesta ja annettu lausunto on liitteenä. Kaikkiaan vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta annettiin 138 lausuntoa.

 

Päätösehdotus

Kangasniemen vanhus- ja vammisneuvosto merkitsee annetun lausunnon tiedokseen ja antaa lausunnon tiedoksi kunnanhallitukselle. 

Päätös

Neuvosto hyväksyi ehdotuksen ja lisää näkökulmaansa, että

  • valtuutetun ja vanhusasiatoimiston sijainti voisi olla muualla kuin Etelä-Suomessa
  • vanhusasiavaltuutetun kuluu tukea pienten kuntien palvelutason turvaamista
  • Etelä-Savoa koskeva palvelurakenneuudistus ja palveluverkkoa koskevat asiat otetaan neuvostossa esille omana erillisenä asianaan.

Tästä päätöksestä läheteään ote myös vanhusasiavaltuutetulle, koska neuvosto lausui lisäasioita.