Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköisesti 3.5.2021 ja postitettu kolmelle jäsenille 04.05.2021 

Varajäsenille esityslista lähetetään, kun varsinainen jäsen ilmoittaa olevansa estynyt osallistumasta kokoukseen. 

---

Kokouksessa vierailee klo 13.30 Essote Ky:stä valvontakoordinaattori Ria-Liisa Jokinen, Annintuvan sekä Männikön esimies Ritva Berg ja vanhus- ja vammaispalvelun palvelupäällikkö Marjo Räsänen.

 

Kokouksessa vierailee klo 15.00 alkaen kirjastonjohtaja Sari Tulla, jonka vastuualueelle on 1.4.2021 siirtynyt kunnassa ennakoiva hyvinvointipalvelu. Sari Tulee kertomaan ikääntyvien ja vammaisten asumiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tukipalveluista ja mahdollisuuksista.  

 

Päätösehdotus

1. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi ja merkitään vierailut tiedoksi. 

Päätös

Neuvosto merkitsi vierailut tiedokseen ja hyväksyi ehdotuksen, Essote Kyn vierailusta laaditaan muistio pöytäkirjan liitteeksi.