Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ikääntyvän asumisen toimenpideohjelma / ikääntyvän asumiseen liittyvä hyvinvointia lisäävä toiminta

KNGDno-2021-203

Valmistelija

 • Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvostoa on pyydetty antamaan näkökulmia ja ajatuksia Ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyen. 

Ikääntyvien asumiseen liittyvään työryhmään kuuluu Esoten vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Niina Kaukonen on vienyt työryhmään seuraavia näkemyksiä:

 • Etelä-Savon maakunnan palvelurakenteen keventämisen,
 • tehdyt skenaariolaskelmat ja miten voidaan lisätä ns. välimuotoista asumista (kevyempää palveluasumista, yhteisöllistä asumista, perhehoitoa)  
 • ja myös olemassa olevan palveluasumisen  tilojen tarkastelun liittyen siihen, voidaanko rakenteita keventää ns. kevyempään palveluasumiseen.
 • Ja myös teknologian entistä vahvemman hyödyntämisen asumisessa.
 • toimenpideohjelma kohta B eli  mm. ARAN rahoituksen merkitys jatkossa ja miten voidaan vaikuttaa välittömiin asumiskuluihin.

Nuvostolle on lähetetty sähköpostilla linkki toimenpideohjelmaan ja pyydetty vastauksia ja vastaukset on koottu seuraavasti: 

 • Asumismuotoja tulisi jatkossakin olla erilaisia ja niissä palvelua saatavana kullekin tarpeen mukaan.
 • Palveluasuminen ja tuettu palveluasuminen ovat apua tarvitseville edelleenkin tarkoituksenmukaisia.
 • Omaisten luona asuminen, huonokuntoisten osalta vaatii usein omaishoitajan läsnäoloa.
 • Vanhusten tulotaso vaikuttaa myös asumiseen pienituloisille on hyvä säätiöiden ja yhdistysten omistamat ja vuokraamat asunnot.
 • Perhehoito on kehittämisen arvoinen asumismuoto mutta sen on oltava valvottua ja asianmukaista.
 • Rakentaminen ja saneeraus olemassa oleviin asuntoihin ja saattamalla ne ajanmukaiseen kuntoon on tärkeää hoitaa.
 • Asuntojen varustetaso, esteettömyys ja teknologian kehittäminen huomioon.
 • Kaikille turvattava riittävät palvelut oli asumismuoto mikä tahansa.

Neuvosto voi edelleen tuoda kokoukseen eri näkemyksiä toimenpideohjelmaan liittyen.

 

Päätösehdotus

Neuvosto keskustelee asiasta ja koostaa vastauksensa keskustelun perusteella, sekä lähettää sen tiedoksi Niina Kaukoselle.    

Päätös

Neuvosto lisäsi listaansa toivomuksen, toimenpideohjelmalla voitaisiin vaikuttaa myös:

 •  rahoituksen hakemisen helpottaminen yksityishenkilöille ARA rahoituksen kautta, korjausrakentamisen yhteydessä.