Kangasniemen nuorisovaltuusto, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisovaltuuston toimintaohje

KNGDno-2022-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 3.12.2021 hyväksynyt Nuorisovaltuuston toimintasäännön ja siihen liittyvän Vaaliohjeen. Asiakirjat ovat esityislistan liitteenä.

Nuorisovaltuusto esittää toimintasäännön mukaan toimikautta muutettavaksi kaksi (2) vuotiseksi, niin että seuraava toimikausi alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2024. Samalla esitetään myös nykyisen Nuorisovaltuuston toimikautta pidennettäväksi 31.8.2022 saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys-. ja hyvinvointilautakunta hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön ja vaaliohjeen sekä päättää, että nykyisen nuorisovaltuuston toimikausi jatkuu 31.8.2022 saakka ja että seuraava nuorisovaltuuston toimikausi alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.8.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan nuorisovaltuustolle on laadittu toimintasääntö vuonna 2021. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa toimintaohje on ollut 17.12.2021 §129.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janna Kuitunen

Nuorisovaltuusto perehtyy toimintasääntöön.

Päätös

Kangasniemen kunnan nuorisovaltuusto on saanut toimintasäännön tiedokseen.