Kangasniemen nuorisovaltuusto, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Nuorisovaltuuston toimintasäännön muutos

KNGDno-2022-341

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnan nuorisovaltuustolle on laadittu toimintasääntö vuonna 2021. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa toimintaohje on ollut 17.12.2021 §129.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janna Kuitunen

Nuorisovaltuusto perehtyy toimintasääntöön.

Päätös

Kangasniemen kunnan nuorisovaltuusto on saanut toimintasäännön tiedokseen.

Valmistelija

  • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nuorisovaltuusto on hyväksynyt toimintasäännön 5.9.2022. Toimintasäännön 9 § Kokouskäytännöt ja 10 § Nuorisovaltuustosta eroaminen täydentyvät.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Tulla, sari.tulla@kangasniemi.fi

Tehdään toimintasääntöön seuraavat muutokset:

9 § Kokouskäytännöt

9.10 Kokouspalkkio

Kokouspalkkio maksetaan kaikille kokoukseen osallistuneille, myös varajäsenille.

10 § Nuorisovaltuustosta eroaminen

Jos varavaltuutettuja ei ole, voidaan nuorisovaltuustopaikasta tiedottaa nuorisotoimen sosiaalisen median kautta. Varavaltuutetut valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Päätös

Pykälän 9 § ehdotus hyväksyttiin.

Casper Vihervuori esitti 10 §  lisättäväksi myös nuorisovaltuuston sosiaalisen median. Eli täydennys kuuluu seuraavasti:

10 § Nuorisovaltuustosta eroaminen

Jos varavaltuutettuja ei ole, voidaan nuorisovaltuustopaikasta tiedottaa nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston sosiaalisen median kautta. Varavaltuutetut valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Casper Vihervuoren päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistys- ja hyvinvointilautakunta