Kirkonkylän osayleiskaavan päivittämisen luonnosvaihe

Kuulutusaika

16.11.2023 - 18.12.2023

Kuulutus

kts asiakirja