Julkipanoilmoitus maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista toimenpidettä koskevan päätöksen antamisesta

Kuulutusaika

14.9.2022 - 15.10.2022

Kuulutus

kts. liite.