Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanrakennusmestari
Yleispäätös:
§ 1 Kangasniemi-ralli 15.2.2020 / Kaavatiejärjestelyt, 07.01.2020
§ 2 Lupa makkarateltan pitämiseen Kangasniemi-rallissa 2020, 10.01.2020

maankäyttöteknikko
§ 14 Etuosto-oikeustodistus/213-410-4-24 ja 213-410-4-34, 17.12.2019

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Kaatopaikan velvoitetarkkailu vuonna 2020, 11.12.2019
§ 15 Lukion skeittiparkin hankinta / perustaminen, 12.12.2019
§ 16 Jätevedenpuhdistamon jätevesi- ja vesistötarkkailu vuonna 2020, 16.12.2019
§ 17 Pisara vesihuollon verkkotietojen digitalisointipalvelun hankinta, 16.12.2019
§ 18 Jätevedenpuhdistamon välpän saneeraus, 19.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)