Tekninen lautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Lilja Puura ja Sari Leskinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana keskiviikkona. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 23.1.2020 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 23.1.2020 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Leskinen ja Raija Vinkola.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)