Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanrakennusmestari
Yleispäätös:
§ 1 Lupa saunalautan pitämiseen uimalassa viikolla 43/2019, 08.10.2019

maankäyttöteknikko
§ 13 Etuosto-oikeustodistus / 213-416-25-3, 21.10.2019

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Hallitien katuvalaistusurakka, 14.10.2019
§ 11 Hallitien katuvalaistus / pylväshankinta, 31.10.2019
§ 12 Jätevesiviemärin saneeraus sujuttamalla Satamatien alueella, 31.10.2019
Yleispäätös:
§ 32 Beckerin koulun ja Kalliolan päiväkodin aitaurakka / takuuajan vakuus, 07.10.2019
§ 33 Teknisen johtajan päätösvallan delegointi kunnanrakennusmestarille, 08.10.2019
§ 34 Maailman Diabetespäivän 14.11.2019 sininen valaistus kunnantalolla, 10.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)