Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2019-2

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Pylvänälän suljetun kaatopaikan tarkkailun velvoitetarkkailuraportti vuodelta 2019 / 7.11.2019
Tutkimustodistus AR-19-RZ-041006-01 / 12.11.2019 / vesilaitos, vesianalyysit
Tutkimustodistus AR-19-RZ-041013-01 / 12.11.2019 / vesilaitos, vesianalyysit

Eurofins Ahma Oy
Jätevedenpuhdistamon tarkkailu 2019 / tulokset 13.5. ja 29.7.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)