Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Talousarvio 2020 / Tekninen toimi

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2020. Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus saa olla 2 % ja muiden menojen osalta nolla kasvu.  Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 3 664 t€, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1,5 % n. 55 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 772 t€ ja kasvua edellisen vuoden talousarvioon verrattuna 1 % n. 46 t€. Kasvu sisältää palkkamenojen kasvua  1,1 % n. 13 t€, jossa mukana yhden henkilötyövuoden lisäys ruoka- ja puhtauspalveluihin ja yhden henkilötyövuoden vähennys teknisiin palveluihin. Koko henkilöstökulujen kasvu on -0,3 %.

Teknisen lautakunnan vastuualueiden esitykset ovat seuraavat:

Hallinto ja lautakuntapalvelut

Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia viedään eteenpäin suunnitellusti. 

Tekniset palvelut

Kiinteistökeskuksen toiminnassa tulee Palvelukeskus Mäntykankaan osalta muutoksia. Ko. kiinteistö on tarkoitus purkaa, kun uusi rakennus alueella valmistuu. Sisäisiä vuokria on korotettu 1%, samoin myös Essoten vuokria.

Kaavoitus ja maankäyttö toiminta jatkuu entisellään, yksityistieavustukset ovat vielä edellisen vuoden mukaiset kunnossapitoavustukset 135 t€ ja investointiavustukset 30t€.

Aluetekniikan osalta henkilöstöresursseja on pienennetty, kunnallistekniikan mestarin virkaa ei täytetä. Henkilöstömenoissa tämä näkyy.  Ko. tehtävät jaetaan toisille työntekijöille. Muuten toiminta jatkuu aikaisemman mukaisena. 

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Resursseihin on lisätty 1 htv määräaikaisiin (päiväkodin siivooja). Ruokakuljetukset hoidetaan jatkossa ruokapalveluhenkilöstön toimesta.

Vesihuoltolaitos

Henkilöstöresurssit ovat entisen mukaiset, yksi vesihuoltolaitoksen hoitajan tehtävä on täyttämättä. Yhteistyötä kiinteistökeskuksen kanssa tiivistetään.

Pöytäkirjan liitteenä teknisen lautakunnan talousarvioesityksen toiminnalliset tavoitteet, suoritteet sekä budjettiluvut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2020 pöytäkirjan liitteen mukaisesti ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)