Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sulo Hämäläinen ja Sari Leskinen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, eikä pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana torstaina. Pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 21.11.2019 alkaen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet / valitusosoitus, pidetään lisäksi yleisesti nähtävillä 21.11.2019 virka-aikana Kangasniemen kunnantalolla teknisessä toimistossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)