Tekninen lautakunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022

KNGDno-2019-706

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan liitteenä investointiohjelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 päivämäärällä 13.11.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy investointiohjelman talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 - 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

Jouko Romo poistui klo 16.18.

_______

Tiedoksi

kunnanhallitus, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)