Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/2019/CaseM

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

kunnanrakennusmestari
Hankintapäätös:
§ 5 Juoksusuoran kumirouhematon toimittajan valinta, 03.10.2019

maankäyttöteknikko
Yleispäätös:
§ 11 Tonttivaraus / Pohjamaan Kiinteistökehitys Oy, perustettavan yhtiön lukuun, 10.09.2019
§ 12 Etuosto-oikeustodistus / 213-401-1-155, 03.10.2019

rakennustarkastaja
§ 1 Avutuksen hakeminen kuntien rakennusvalvontojen digitalisaation edistämiseen, 16.09.2019

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Urakoitsijan valinta pururadan saneeraukseen, 13.09.2019
Yleispäätös:
§ 28 Jäähallin kompressorin saneeraus / takuuajan vakuus, 12.09.2019
§ 29 Teollisuustien osan sulkeminen hiihtosillan korjaustyön ajaksi, 16.09.2019
§ 30 Hyvinvointikeskuksen sprinklerityöt, KVR-urakka / työaikanen vakuus, 17.09.2019
§ 31 Kankaistentien hiekkapallokentän varaus 2.10.2019, 18.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)