Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Viranhaltijapäätökset 2019 / Tekninen lautakunta / Henkilöstöpäätökset HRM

KNGDno-2019-5

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Päätösluettelot ajalta 9.9. - 6.10.2019 pöytäkirjan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin, maankäyttöteknikon, kiinteistötyönjohtajan ja ruoka- ja puhtauspalveluiden esimiehen viranhaltijapäätökset ja päättää, ettei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)