Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tiedoksisaatettavat asiat

KNGDno-2019-2

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Eurofins Environment Testing Finland Oy
Tutkimustodistus AR-19-RZ-029466-01 / 16.9.2019 / Vesihuoltolaitos, vesianalyysit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)