Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eetu Lahikainen ja Sulo Hämäläinen.

Pöytäkirjan tarkastus on 16.10.2019 ja allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla 17.10.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eetu Lahikainen ja Lilja Puura.

__________


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)