Tekninen lautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Marita Manninen, marita.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Päätettiin ottaa lisä-asia "Poikkeamislupahakemus / Mieskola 213-429-3-7" käsittelyyn.

_______


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)