Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 21.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Muut asiat

KNGDno-2020-33

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitse seuraavat asiat tiedokseen:

  • Seuraava lautakunnan kokousaika muutetetaan pidettäväksi perjantaina 27.3.2020 klo 13:00
  • Koittilan koulun yhteistyötoimikunnan kannanotto 12.2.2020 
  • Puulan seutuopistolta tullut tieto siitä, että kesäkurssit on peruttu. Puheenjohtaja ottaa asian esille seuraavassa Puulan seutuopiston lautakunnassa 19.3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Nislin, mikko.nislin@kangasniemi.fi

Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)